Cílem studia je rozšířit středoškolské znalosti biologie tak, aby studenti získali potřebný základ, pokud jde o obsah i pojmovou oblast těchto disciplin, na podkladě kterého by mohli pokračovat ve studiu aplikovaných biologických disciplín vyučovaných na farmaceutické fakultě. Studium je zaměřeno na obecné, molekulární a buněčné aspekty biologie, na evoluční biologii a základy genetiky. Vzhledem k existenci povinného předmětu Molekulární biologie ve 2. ročníku, není tato tématika v předmětu řešena.