Cílem projektu bylo inovovat a modernizovat výuku organické, analytické a farmaceutické chemie a také analýzy léčiv, seznámit studenty MSP Farmacie se strukturní analýzou jednoduchých, ale také složitých biologicky aktivních molekul a léčiv pomocí hmotnostní spektrometrie, s důležitými metodami využívanými při vývoji nových aktivních látek ve farmaceutickém průmyslu.