Cílem výuky je zprostředkovat základní poznatky v oblasti skladby a struktury potravin se zaměřením zejména na využití mikroskopických vyšetřovacích metod. V praktických cvičeních se studenti učí rozpoznávat složky potravin rostlinného a živočišného původu v preparátech z tkání a orgánů zvířat a ze součástí rostlin. Identifikaci jednotlivých komponent trénují na modelových vzorcích směsí surovin. Studenti se seznámí se základními požadavky na skladbu potravin, způsoby falšování potravin a metodami pro jeho detekci.
Předmět navazuje na znalosti získané v povinné disciplíně Struktura a skladba potravin a prohlubuje je v oblasti studia mikrostruktury potravin. Základem je znalost struktury původních surovin živočišného a rostlinného původu a změn, ke kterým dochází při technologickém zpracování. Praktické dovednosti jsou trénovány na modelových vzorcích mechanicky zpracovaných směsí surovin před a po tepelném ošetření a na hotových potravinách. V náplni předmětu je zahrnuta práce s programem pro analýhu obrazu.

Cílem předmětu je osvojit si základní informace o produkci potravin ve světě, EU a ČR s důrazem na hygieny a kvalitu produktů rostlinného a živočišného původu. Studenti získají znalosti o základních technologických postupech zpracování potravin rostlinného a živočišného původu, využití aditiv, technologických a primárních obalech používaných při zpracování potravin.