Teoretická část zahrnuje fyziologii a patologii oplození, gravidity, porodu, časného poporodního období a zdravotní problematiku novorozených mláďat se zaměřením na reprezentativní druhy domácích zvířat (klisna, kráva, ovce, koza, prasnice, fena, kočka). Cvičení jsou zaměřena na porodnickou asistenci u vybraných druhů zvířat.
Teoretická část zahrnuje fyziologii a patologii oplození, gravidity, porodu, časného poporodního období a zdravotní problematiku novorozených mláďat se zaměřením na reprezentativní druhy domácích zvířat (klisna, kráva, ovce, koza, prasnice, fena, kočka). Cvičení jsou zaměřena na porodnickou asistenci u vybraných druhů zvířat.
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti fyziologie rozmnožování a jejich využití při intenzifikaci reprodukčního procesu v rámci asistované reprodukce v jednotlivých fázích reprodukčního cyklu zejména v období puberty, při cíleném ovlivňování pohlavního cyklu a lepším využití pohlavních buněk. Při praktické výuce jsou posluchači přímo zapojeni do provádění TE včetně dlouhodobé konzervace embryí. Účastní se získávání oocytů i jejich využití pro IVP embryí. Tato výuka je převážně prováděna formou stáží pro 2 posluchače
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti fyziologie rozmnožování a jejich využití při intenzifikaci reprodukčního procesu v rámci asistované reprodukce v jednotlivých fázích reprodukčního cyklu zejména v období puberty, při cíleném ovlivňování pohlavního cyklu a lepším využití pohlavních buněk. Při praktické výuce jsou posluchači přímo zapojeni do provádění TE včetně dlouhodobé konzervace embryí. Účastní se získávání oocytů i jejich využití pro IVP embryí. Tato výuka je převážně prováděna formou stáží pro 2 posluchače
Teoretická výuka zahrnuje fyziologii a patologii pohlavní aktivity, poruchy plodnosti a systémovou péči o reprodukci u samic reprezentativních druhů domácích zvířat (klisna, kráva, ovce, koza, prasnice, fena, kočka). Praktická cvičení jsou zaměřena na metodologii a nácvik gynekologického vyšetření a léčby poruch plodnosti u samic vybraných druhů zvířat.