Cílem výuky je naučit studenty teorii a praxi prohlídky masa a orgánů jatečných zvířat v nejširším slova smyslu. Konkrétně musí každý student rozpoznat zejména patologicky změněné orgány a maso poražených zvířat, správně rozhodnout o jejich použitelnosti a označení. Součástí výuky je zvládnutí problematiky manipulace a technologie zpracování konfiskátů.