Cílem předmětu je seznámit studenty s evropskými i národními právními předpisy, které se týkají požadavků na bezpečnost a kvalitu potravin a dále požadavků na označování jednotlivých potravin, které se běžně vyskytují v tržní síti.