Cílem preklinické externí praxe v chovech zájmových zvířat (ZZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie ZZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie ZZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) zájmových zvířat se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu zájmových zvířat.
Cílem preklinické externí praxe v chovech zájmových zvířat (ZZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie ZZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie ZZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) zájmových zvířat se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu zájmových zvířat.
The objective of Pre-clinical Work Experience - Pet Animals is to provide the student with experience in general husbandry of a selected species/category of a pet animal(s). The student will actively assist with husbandry techniques and common care activities of the chosen pet animal(s). The student will acquire fundamental practical skills concerning the rearing of the chosen species/category of pet animals. It is expected that the practical skills acquired during this work experience with the chosen breed (or breeds, technical events, etc.) of pet animals, will represent positive technical competences in the future graduate profile, the graduate will gain a broad-ranging insight and make a valuable connection with the private pet animals' breeding sector - the potential clientele.

PES
Biochemistry in the summer semester introduces students to the metabolic conversion of the basic substances in the organism and food stuff (i. e. carbohydrates, lipids, amino acids) with the appropriate enzymes that catalyze this metabolic conversion. Individual metabolic pathways are located in the specific compartments of the cell, and they are important for the correct function of the cell/tissue for example by production of ATP or other products.
Cílem Preklinické praxe v chovu hospodářských zvířat (HZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie HZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie HZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) HZ se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu hospodářských zvířat.

Kurz je určen pro 3. ročník FVL - akademický rok 2022/2023.Cílem Preklinické praxe v chovu hospodářských zvířat (HZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie HZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie HZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) HZ se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu hospodářských zvířat.

Kurz je určen pro 3. ročník FVHE - akademický rok 2022/2023 - kurz je určen pro předmět "Preklinická praxe v chovu - potravinová zvířata".


Anotace Biochemistry I Biochemistry I, in the summer semester, will provide students basic knowledge on the metabolism of essential nutrients (carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids, vitamins and minerals), xenobiotics and antioxidants. The various metabolic pathways are located in the appropriate compartments of the cells or organs, characterized by a benefit for the performance and health of cells or tissues, including the fate of the final metabolites (products). Metabolic pathways will be discussed, not only individually, but will also aim to illustrate interconnections. Final lecture will connect metabolism of all nutrients in respiratory chain and follow-up oxidative phosphorylation. Practical courses follow the theoretical knowledge from the lectures, which student will use in practical problems with the use of biological material (blood serum / plasma). The aim of practical training is to acquire practical skills in biochemical laboratory and learn to draw own conclusions from the results of their own acquired from determination of individual substances.
Cílem předmětu bude seznámit studenty s nejvýznamnějšími a nejfrekventovanějšími neinfekčními chorobami dietárního charakteru. V přednáškách bude pozornost věnována jednak onemocnění, která vznikají z nesprávné výživy, tj. nevyváženým množstvím jednotlivých základních živin krmiva (bílkoviny, tuky a cukry), vzhledem ke skutečné potřebě zvířat. Dále zde bude kladen důraz, především na chyby v minerální a vitaminózní výživě a jejich dopad na vývoj, reprodukci, produkci a zdravotní stav zvířete. Speciální pozornost bude věnována negativnímu dopadu antinutričních látek na zdravotní stav zvířat. V praktických cvičeních budou demonstrovány nejvýznamnější choroby zvířat dietárního původu, včetně preventivních opatření a prezentovány nejčastější metabolické poruchy a intoxikace zvířat.