Cílem stáže je využití a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností studentů v oblastech působnosti úředního veterinárního lékaře na jatkách. Získané poznatky jsou studenty dokumentovány formou Deníku praxe.
Cílem stáže je využití a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností studentů v oblastech působnosti úředního veterinárního lékaře na jatkách. Získané poznatky jsou studenty dokumentovány formou Deníku praxe.
Individuálně zajišťovaná a realizovaná odborná praxe studentů si klade za cíl prohloubit znalosti a dovednosti získané v předmětu Prohlídka jatečných zvířat a masa. Na praxi student provádí veterinární prohlídku ante i post-mortem u jatečných zvířat pod dohledem úředního veterinárního lékaře (ÚVL). Student se seznámí i s dalšími úkoly a činnostmi ÚVL, jako odběr vzorků, vyplnění žádanek, posouzení výsledků laboratorních vyšetření, a především rozhodnutí o poživatelnosti.