Cíle předmětu: Ekologie v produkci potravin je zaměřena na základní ekologické zákonitosti ovlivňující fungování biosféry. Důraz je kladen na obecná pravidla formování a udržování společenstev, faktory určující produktivitu prostředí a mezidruhové vztahy. Výuka zasahuje i do environmentální a aplikované ekologie se zaměřením na místní krajinu.
Ekologie zvířat je zaměřena na základní ekologická pravidla s důrazem na ekologii živočichů. Výuka zasahuje do environmentální a aplikované ekologie se zaměřením na lokální druhy a krajinu.
Ekologie zvířat je zaměřena na základní ekologická pravidla s důrazem na ekologii živočichů. Výuka zasahuje do environmentální a aplikované ekologie se zaměřením na lokální druhy a krajinu.