Cílem studia disciplíny je naučit studenty základním aspektům bezpečnosti práce při manipulaci s hospodářskými zvířaty s respektováním zásad welfare a praktické zvládnutí fixace jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat a zásad odběru vzorků biologického materiálu. V potřebném rozsahu student zvládne zásady regulace pohybu a imobilizace zvířat. Nedílnou součástí je zvládnutí základů klinického vyšetření hospodářských zvířat a zásad regulace stájového prostředí a provozu se zaměřením na welfare chovaných zvířat.
The objective of Preclinical Practice in Farm Animal Breeding is to provide the student with experience in general husbandry of a selected species/category of a farm animal(s). The student will actively assist with husbandry techniques and common care activities of the chosen farm animal(s). The student will acquire fundamental practical skills concerning the rearing of the chosen species/category of farm animals. It is expected that the practical skills acquired during this work experience with the chosen breed (or breeds, technical events, etc.) of farm animals, will represent positive technical competences in the future graduate profile, the graduate will gain a broad-ranging insight and make a valuable connection with the private farm animals' breeding sector - the potential clientele.The course is opened for students of Faculty of Veterinary Medicine (3rd Year) - Academic Year 2022-2023.
Biochemistry in the winter semester is focused on explaining of more complicated biochemical conversion (e. g. metabolism of glycoproteins, proteoglycans, glycosaminoglycan, lipoproteins, nucleoproteins, tetrapyrrols etc.), thechangesaccompanyingagingof cells (cartilage), and on metabolites related to the function of an organ (skeletal muscle, myocardium, liver, kidney, gastrointestinaltract, brain). The acquired knowledge is applied in special chapters dealing with the conversion of essential nutrients in ruminants, poultry, fish, referring to metabolic problems and their causes.
The objective of Preclinical Practice in Pet Animal Breeding is to provide the student with experience in general husbandry of a selected species/category of a pet animal(s). The student will actively assist with husbandry techniques and common care activities of the chosen pet animal(s). The student will acquire fundamental practical skills concerning the rearing of the chosen species/category of pet animals. It is expected that the practical skills acquired during this work experience with the chosen breed (or breeds, technical events, etc.) of pet animals, will represent positive technical competences in the future graduate profile, the graduate will gain a broad-ranging insight and make a valuable connection with the private pet animals' breeding sector - the potential clientele.

The course is determined for students of 3rd Study Year at FVM - Academic Year 2022/2023.

PES

Cílem Preklinické praxe v chovu zájmových zvířat (ZZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie ZZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie ZZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) zájmových zvířat se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu zájmových zvířat.

Kurz je určen pro 3. ročník FVHE - akademický rok 2022/2023.
Cílem Preklinické praxe v chovu zájmových zvířat (ZZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie ZZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie ZZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) zájmových zvířat se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu zájmových zvířat.

Kurz je určen pro 3. ročník FVL - akademický rok 2022/2023.

PES


Cílem předmětu bude seznámit posluchače se základními informacemi o aktuálním chovu nejčastějších hospodářských, a především zájmových druhů zvířat. Pozornost bude zaměřena na výklad principů správné chovatelské péče a popis běžných ustájovacích prostor s návazností na ošetřování zvířat a hygienu chovu. Důraz bude kladen také na vysvětlení a pochopení základních aspektů veterinární prevence v jednotlivých typech produkčních anebo zájmových chovů zvířat nezbytných pro studium v navazujících praktických disciplínách programu.

fff
Cílem Praxe v chovu potravinových zvířat (PZ) je seznámení se s chovem vybraného druhu / kategorie PZ. Student se bude podílet na práci chovatele / ošetřovatele a podle potřeby a možností chovu rovněž na všech praktických chovatelských činnostech. V rámci praxe studenti získají všeobecné znalosti o zásadách chovu vybraného druhu / kategorie PZ a dále zvládnou základní dovednosti z oblasti chovatelství. Očekávaným přínosem bude, že prakticky nabyté poznatky a dovednosti z chovu (či chovů, akcí apod.) PZ se kladně odrazí v profilu absolventa, který v této problematice získá širší přehled a napojení na praxi chovu hospodářských zvířat.

Kurz je určen pro 1. ročník BSP Veterinární ochrana veřejného zdraví - akademický rok 2022/2023.

ff
Cílem předmětu bude seznámit posluchače se základními informacemi o stanovených technikách a provedení označení vybraných druhů potravinových zvířat, především v návaznosti na požadavky plemenářského zákona a příslušných vyhlášek, ale také z hlediska evidenčních potřeb provozů. Důraz bude kladen na praktickou demonstraci vybraných technik fixace zvířat s návazností na korektní provedení označování zvířat. Pozornost bude rovněž zaměřena na praktickou ukázku hlášení a změn v evidenci hospodářských zvířat v registrech.