Předmět je zaměřen na zoologickou medicínu druhů, které lze obhospodařovat lovem, ale i druhů, které nelze lovit v důsledku legislativní ochrany. Rozvíjeny jsou znalosti biologie, ekologie, etologie, potravních nároků a výživy, možností farmového chovu a managementu volně žijících populací, ochranářské medicíny a parametrů welfare zvěře. Důraz je kladen na znalosti nemocí zvěře pernaté a srstnaté se závažným epidemiologickým a ekonomickým dopadem, na etiologii, patologii, klinické příznaky, diagnostiku, terapii a prevenci nemocí.
Předmět je zaměřen na zoologickou medicínu druhů, které lze obhospodařovat lovem, ale i druhů, které nelze lovit v důsledku legislativní ochrany. Rozvíjeny jsou znalosti biologie, ekologie, etologie, potravních nároků a výživy, možností farmového chovu a managementu volně žijících populací, ochranářské medicíny a parametrů welfare zvěře. Důraz je kladen na znalosti nemocí zvěře pernaté a srstnaté se závažným epidemiologickým a ekonomickým dopadem, na etiologii, patologii, klinické příznaky, diagnostiku, terapii a prevenci nemocí.
Cílem předmětu je předat studentům znalosti, zkušenosti a dovednosti s posuzováním problematiky ochrany a welfare zvěře v souvislosti s chovem zvěře a výkonem práva myslivosti.
Cílem předmětu je seznámení studentů bakalářského studijního programu s anatomií a histologií převážně domácích zvířat a s rozdíly v anatomii u jednotlivých skupin obratlovců. Důraz je kladen především na pochopení příčin a souvislostí v utváření a stavbě jednotlivých orgánů a organových soustav.
Cílem předmětu je seznámení studentů bakalářského studijního programu s anatomií a histologií převážně domácích zvířat a s rozdíly v anatomii u jednotlivých skupin obratlovců. Důraz je kladen především na pochopení příčin a souvislostí v utváření a stavbě jednotlivých orgánů a organových soustav.
Cílem předmětu je seznámení studentů bakalářského studijního programu s makroskopickou a mikroskopickou stavbou těla potravinových zvířat a s rozdíly u jednotlivých skupin zvířat. Důraz je kladen především na pochopení příčin a souvislostí v utváření a stavbě jednotlivých orgánů a orgánových soustav, a to zejména v souvislosti s praktickou aplikací v rámci prohlídky jatečných zvířat a laboratorní diagnostiky.
Cílem předmětu je seznámení studentů bakalářského studijního programu s makroskopickou a mikroskopickou stavbou těla potravinových zvířat a s rozdíly u jednotlivých skupin zvířat. Důraz je kladen především na pochopení příčin a souvislostí v utváření a stavbě jednotlivých orgánů a orgánových soustav, a to zejména v souvislosti s praktickou aplikací v rámci prohlídky jatečných zvířat a laboratorní diagnostiky.