Předmět se věnuje problematice falšování potravin. Přináší přehled nejčastějších způsobů falšování, probírá metody pro jejich zjištění a odhalování. Po absolvování předmětu studenti umějí definovat nejčastější způsoby falšování potravin a určit vhodné metody pro odhalení falšování. Na praktických cvičeních studenti sami testují potraviny na přítomnost nepovolených látek, a navrhují vhodné způsoby ochrany spotřebitelů před falšovanými potravinami.