Zápočtový test Vnitřní nemoci přežvýkavců pondělí 10.5. v 9:00, fakulta veterinárního lékařství, letní semestr