Zápočtový test Vnitřní nemoci přežvýkavců úterý 11.5 v 9:00, letní semetr, fakulta veterinárního lékařství