Zápočtový test Vnitřní nemoci přežvýkavců pondělí 17.5 v 9:00, letní semestr, fakulta veterinárního lékařství