Zápočtový test Choroby přežvýkavců pátek 14.5. v 9:00