Zápočtový test Choroby přežvýkavců čtvrtek 20.5. v 9:00