test místo praktické zkoušky ke státnicím z Chorob přežvýkavců - sobota 15.5.2021