Kurz určený pro studenty FVL a FVHE absolvující v zimním semestru předmět Histologie a embryologie I. Součástí kurzu jsou podklady k přípravě studentů na praktická cvičení, pracovní listy, prezentace, sylabus a aktuální rozvrh předmětu.