V rámci projektu budou vytvořeny  postupy pro indikace vybraných chirurgických zákroků pro různé kategorie prasat. Dále budou formou textu doplněného obrázky a schématy vytvořeny návody přímo pro dané chirurgické zákroky na prasatech, jako jsou kastrace selat, dospělých kanců, kryptorchidů a prasniček a moderní způsoby ošetření abscesů. Tedy  postupy, které jsou pro daný druh specifické a studenti mají možnost se s nimi setkávat v běžném provozu chovu prasat.  Návody v podobě textů, schémat a obrázků  a videí budou k dispozici studentům v rámci e-learningového systému na stránkách KCHPP bude je tedy možné využít i pro formu distanční výuky.