E-learningový kurz, zabívající se farmakologií v péči o zvířata se bude skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část bude sloužit k získání základních znalostí z oblasti farmakologie v péči o zvířata a s ní i související tématy. Praktická část bude obsahovat interaktivní formu výuky, včetně ověření získaných znalostí formou testových otázek . Výukový materiál bude zahrnovat následující témata: úvod do farmakologie; základní přehled terapeutických léčiv; orientace ve zdrojích informací; základní informace o způsobu použití, skladování a evidenci léčiv; vybrané oblasti z dosologie; základní charakteristiky mechanismu účinku a základy vhodných kombinací a případných inkombinací léčiv.