Kurz zahrnuje databázi otázek z potravinářské a veterinární legislativy, které umožňují studentům procvičovat legislativní předměty. Jedná se o další nástroj vhodný jak pro studium legislativy, tak jako možnost případného distančního zkoušení studentů. Databáze se skládá z 30 oblastí z veterinární a potravinářské legislativy, kdy každá oblast má 15 otázek.  Ke každé otázce jsou čtyři možnosti, z nichž vždy jen jedna je správná. jedná se o otázky, které dělají dlouhodobě studentům problémy, jsou tedy navrženy na základě praktických zkušeností při výuce a zkoušení studentů učiteli legislativních předmětů.