Obsah tohoto kurzu a materiály v něm zveřejněné slouží pro získání teoretických základů nutných k provádění odběru vzorků pro další vyšetření. Nácvik odběru vzorků bude předmětem praktické výuky na Oddělení zobrazovacích metod Kliniky chorob psů a koček.