Vytvořený on-line kurz bude zaměřen na změny v biochemickém a hematologickém profilu psa a kočky s poruchou kardiovaskulárního, respiračního a uropoetického systému, jater a změn vnitřního prostředí. Problematika bude řešena nejen teoretickým textem, schématy a obrázky, ale také pomocí interaktivního kvízu, který pomůže studentům ověřit získané znalosti a zároveň vysvětlí správný i špatný výběr odpovědi.