Udržitelná produkce potravin představuje komplexní problematiku a znamená změnu přístupu a opatření v oblasti zemědělství, potravinářství a navazujících výrobních odvětvích, legislativě i chování samotných spotřebitelů. Cílem předmětu je připravit studenty na problematiku, se kterou se budou setkávat v budoucnosti na pozici nejen odborníků v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, ale i jako spotřebitelé.