Kurz slouží jako podpůrná výuková pomůcka k projektu IVA: IVA2022FVHE/2410/37 pro studenty různých ročníků a studijních oborů VETUNI. Zaměřen je především na vytvoření testů vhodných k opakování učiva týkajícího se vybraných nákaz u koní v souboru vytvořeném pro projekt IVA - Nákazy u koní v r. 2022.