Převážná většina absolventů FVL končící v klinické praxi se věnuje práci se zvířaty chovanými ze záliby. Dominantními cílovými druhy zvířat je zde samozřejmě pes a kočka, ale stejně jako v okolních zemích EU zde významně vystupují i exotická zvířata, která doposud stála stranou zájmu. Někteří studenti by se pak ve svém profesním životě rádi věnovali přímo medicíně volně žijících či zoo zvířat. Cílem je podat detailní přehled parazitárních infekcí a jejich klinických aspektů pro hlavní kategorie zvířat chovaných v zájmových chovech (s výjimkou psa a kočky) a také o významných parazitárních infekcích u zvířat volně žijících.