Vítejte na kurzu k předmětu Biochemie I pro posluchače magisterského studia všeobecného veterinárního lékařství a veterinátní hygieny a ekologie na VETUNI. V tomto kurzu naleznete přednášky a budete v něm absolvovat testy povinné pro úspěšné získání zápočtu.

Požadavky pro udělení zápočtu z Biochemie I jsou:

  • absolvování všech (100 %) praktických cvičení a vypracování protokolů z praktických cvičení, náhrada výuky se koná v době a způsobem určeným asistentem v praktické výuce po předchozí domluvě
  • průběžné plnění procvičovacích testů z praktických cvičení, a to vždy nejpozději před absolvováním cvičení na dané téma
  • splnění dílčích zápočtových testů v 6. a 13. týdnu

Přejeme úspěšný semestr!