Cílem výuky je naučit studenty zásady správné hygienické a výrobní praxe, založené na dodržování legislativních požadavků na uspořádání potravinářského provozu, vybavení, na provozní a osobní hygienu a bezpečnou manipulaci s živočišnými produkty. Studenti se naučí identifikovat nebezpečí spojená s potravinářským provozem a navrhovat preventivní opatření.