Cílem výuky je naučit studenty zásady správné hygienické a výrobní praxe, založené na dodržování legislativních požadavků na uspořádání potravinářského provozu, vybavení, na provozní a osobní hygienu a bezpečnou manipulaci s živočišnými a rostlinnými produkty. Studenti se naučí řešit situace spojené s porušením zásad správné hygienické a výrobní praxe a navrhovat preventivní opatření.