Cílem kursu je uspořádat zápočtový test z předmětu Imunologie I. Ve stanovený den se každý student II. ročníku (FVL i FVHE) připojí k Moodle a projde testem, ve kterém bude náhodně vygenerováno 20 otázek. U každé otázky jsou tři možné odpovědi, z nichž jedna je správná. K úspěšnému absolvování je třeba dosáhnout alespoň 15 správných odpovědí.