Projekt „VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning“ je zaměřen na metodickou podporu integrace online výuky a blended learning do veterinárního vzdělávání. V současné době nabízejí e-learningové technologie studentům větší kontrolu nad způsobem a rychlostí vzdělávání, což jim umožňuje přizpůsobit své studium tak, aby splňovalo jejich osobní vzdělávací cíle. Studenti neposuzují e-learning jako náhradu tradičního vzdělávání vedeného vyučujícím, ale jako jeho doplněk, který tvoří součást strategie integrace kombinovaného učení. Rozvíjející se technologie na podporu e-learningu v rámci vzdělávání výuky (e-leaning, online learning, live streaming apod.) představují aktuální nároky na zvýšení kvalifikace vyučujících, zajištění metodické podpory a aktualizaci výukových podpor v procesu vzdělávání. Projekt a jeho řešení je jednou z nejdůležitějších aktuálních potřeb z hlediska inovace veterinárního vzdělávání v návaznosti na potřebu podpory a výrazně většího zapojení e-learningu a nejmodernějších metod kombinovaných způsobů vzdělávání.

Financováno z projektu: VETUNI PRO 21. STOLETÍ: ROZVOJ VETUNI V OBLASTI DIGITALIZACE ČINNOSTÍ, PROFESIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A FLEXIBILNÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ, SC A2; registrační číslo projektu: NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022