Záměrem předmětu Zobrazovací diagnostika je seznámit studenty s technickými základy zobrazovacích metod a interpretací nálezů z modalit běžně využívaných ve veterinární praxi. Pozornost se soustředí zejména na RTG a USG vyšetření psů, koček a koní. Okrajová pozornost je věnována pokročilým zobrazovacím metodám (CT, MRI, scintigrafie). Základní výukové materiály sestávají z PPT a PDF prezentací vyhotovených vyučujícími. K rozšířené výuce je k dispozici i zahraniční literatura. Důraz je kladen na techniku vyšetření (USG) a interpretaci nálezů RTG a USG vyšetření. Po absolvování předmětu zobrazovací diagnostika jsou studenti schopni zvolit vhodnou diagnostickou metodu pro zobrazení a potvrzení základních typů patologií. Součástí praktické výuky je praktické provedení a interpretace USG a RTG vyšetření.