Anotace: Cílem předmětu je poskytnout informace o biologii skupin a druhů bezobratlých živočichů významných z hlediska veterinární praxe a ochrany přírody včetně základních informací o jejich fylogenezi, systematice a názvosloví. V návaznosti na středoškolské studium zoologie shrnou a rozšířit informace zejména o volně žijících bezobratlých v ČR, doplněné o nejvýznamnější skupiny a zástupce exotické, včetně jejich významu v daných ekosystémech. Získané poznatky budou dále využity v navazujících disciplínách.