Anotace: Cílem předmětu je poskytnout základní informace o mikroskopických technikách používaných v biologických vědách. Důraz bude kladen na princip a využití světelných mikroskopů, přípravu nativních a trvalých preparátů, metody fixace a  barvení vzorků, měření a záznam mikroskopických objektů.