Obsahem předmětu je odborná praxe studentů v laboratořích zabývajících se kontrolou bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

Tato laboratorní praxe má být zaměřena především na laboratorní analýzu potravin. Poskytovatelé praxe tedy mohou být nejen laboratoře kontrolních orgánů, ale také laboratoře přímo u výrobců potravin, kde se zabývají rozborem a kontrolou jakosti svých výrobků. 

Cílem je propojení teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti analýzy surovin a potravin živočišného i rostlinného původu a současně ověření získaných kompetencí studenta během studia.

Student se během praxe seznámí s provozem laboratoře, používaným přístrojovým vybavením a metodami. Podílí se na laboratorním vyšetření vzorků potravin včetně zpracování příslušné dokumentace (evidence, archivace). Během praxe ve vybrané laboratoři si studenti vypracují Deník praxe, který bude potvrzen příslušným poskytovatelem praxe a následně zkontrolován garantem.

 Zápočet bude studentovi udělen na základě absolvování povinné praxe a správného vypracování Deníku praxe.