V rámci předmětu se studenti seznamují s problematikou odpadů vznikajících v jednotlivých fázích výroby, distribuce a prodeje potravin. Pozornost je věnována také jejich následnému zpracování, využití a likvidaci. Dále je řešena problematika odpadového hospodářství, odpadních vod, obalových materiálů a souvisejících právních předpisů.