Kurz Ekonomika, marketing, management je určen posluchačům bakalářského studijního programu kombinované formy. Ekonomické znalosti absolventa jsou v dnešní době nezbytností, neboť v orgánech státní veterinární správy i v potravinářských provozech zásadně ovlivňují úroveň provádění jednotlivých činností. Náplní kurzu jsou také témata, která souvisejí s budoucí pracovní pozicí absolventa bakalářského studia jako je problematika pracovněprávních vztahů,  daňových předpisů, zdravotního a sociálního pojištění atd. Kurz také umožňuje studentům se seznámit s teoretickými přístupy, metodami, technikami a principy managementu a marketingu, které by měly být základní a nezbytnou složkou kompetence každého vysokoškolsky vzdělaného vedoucího pracovníka.