Série přednášek zahraničních odborníků z oblasti farmaceutických věd. Koncipováno pro smíšené auditorium studentů magisterského studijního programu, DSP i pro akademické a neakademické pracovníky. Přednášky jsou v anglickém jazyce.