Tento kurz je určen pro studenty 3.-5. ročníku magisterského studia.

Cílem výuky je zprostředkovat základní poznatky v oblasti skladby a struktury potravin se zaměřením zejména na využití mikroskopických vyšetřovacích metod. Studenti se seznámí se základními požadavky na skladbu potravin, způsoby falšování potravin a metodami pro jeho detekci. V praktických cvičeních se studenti učí rozpoznávat složky potravin rostlinného a živočišného původu mikroskopickými metodami v nativním stavu a po technologickém opracování v potravinách a modelových vzorkách včetně mikroskopických metod průkazu falšování potravin.