Skripta popisují přehled laboratorních vyšetření, laboratorní metody využívané pro jednotlivá stanovení, interpretaci výsledků, jejich využití k diagnostice, ale i postupy a zásady odběrů a uchovávání vzorků pro laboratorní vyšetření.