Návod správného managementu pacienta s primárním kostním nádorem. Popis postupu diagnostiky v jednotlivých krocích, postup multimodální terapie u pacienta s primárním kostním nádorem. Zhodnocení managementu pacienta s kostní neoplazií vzhledem k věku a stavu pacienta, rozsahu nádorového onemocnění (grading, staging), možnostem majitele a odborného pracoviště, včetně objasnění problematiky následné multimodální léčebné techniky (chirurgie, radioterapie, chemoterapie, imunoterapie; popis limb-sparing technique k zachování funkce končetiny).