Kurz seznamuje studenta se základními informacemi o surovinách rostlinného původu nejčastěji používaných k výrobě potravin, o technologických postupech výroby potravin rostlinného původu a také o jakostních parametrech výrobků. Studijní materiály obsahují aktuální legislativní požadavky a také požadavky souvisejících norem ČSN na danou komoditu.