Kurz seznamuje studenta se základními způsoby hospodaření na půdě, rozebírá hlavní charakteristiky půdního prostředí a ochranu půdy a také nároky rostlin a jejich ochranu před škodlivými činiteli. Dále se zabývá vzájemnými interakcemi rostlinné produkce a životního prostředí a dalšími aktuálními otázkami spojenými s rostlinnou produkcí. Zaměřuje se též na hodnocení kvality jednotlivých skupin rostlinných produktů, jejich jakostní znaky a vlivy na jakost a také na otázky nutriční charakteristiky a současného využití dané skupiny plodin.