Zemědělská produkce je povinný předmět pro studenty 1. ročník magisterského programu FVL a FVHE (V1ZE, H1ZE).