V rámci projektu "Urgentní medicína v praxi malých zvířat" byly s podporou IVA 2017 vytvořené videonávody zachycujíce primární terapii kritických stavů. Videa zahrnují kardiopulmonální resuscitaci, zavedení i.v. katétru, možnosti kyslíkové terapie, provedení torakocentézy a torakodrenáže. Kromě videonávodů je vytvořen poster zobrazující detailní návod ke  kardiopulmonální resuscitaci malých zvířat. Veškeré videonávody doplňují *.ppt prezentace s přesným popisem zákroků.