Tato brožura je určena pro studenty FVL a FVHE navštěvující předmět Vnitřní nemoci prasat, Choroby prasat, Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat a státnicový blok Choroby přežvýkavců a prasat. Studijní materiály byly vytvořeny za účelem zkvalitnění výuky v rámci výše uvedených předmětů v odvětví močové analýzy z důvodu stanovení správné diagnózy onemocnění dolních cest močových u vysokoprodukčních prasnic. Studijní podklady jsou zpracovány do jednotlivých kapitol dle používaných metod stanovení a jsou vhodným zdrojem informací ke studiu v průběhu výuky.