Kurz určený pro studenty FVL a FVHE navštěvující v letním semestru akademického roku 2019/2020 předmět Fyziologie I. Zde jsou dostupné materiály ke studiu, podmínky získání zápočtu, aktuální sylabus či rozvrh předmětu a prostřednictvím tohoto kurzu studenti také odevzdávají vypracované referáty.