Kurz zpracovává vybraná témata, která jsou součástí teoretické výuky předmětu Mléko a mléčné výrobky v různých regionech světa. Kurz přináší základní a doplňující informace o produkci a užití mléka kravského i nebovinních druhů mlék v České republice, v Evropě a v různých regionech světa. Součástí kurzu jsou tématické okruhy, jejichž cílem je seznámit studenty s produkcí kravského mléka a nebovinních druhů mlék (mléko kozí, ovčí, kobylí, velbloudí, buvolí, oslí) ve světě, s jejich složením, vlastnostmi, nutriční hodnotou, významem a využitím ve výživě člověka v různých regionech světa.