E-learningový kurz slouží k objasnění toxikokinetiky a toxikodynamiky látek, které nejčastěji působí na vybrané organové systémy. Tento kurz vznikl za finanční podpory projektu IVA 2018 a je určen zejména studentům předmětu Toxikologie.